Финансије

Реализација буџета

1.     Преглед расхода у 2015. години - апропријација расхода - 31.12.2015. (PDF)

1.1.  Преглед апропријација – 2015. година (Word, PDF)

1.2.  Децембар (Word, PDF)