Finansije

R.br Naziv dokumenta Word PDF
1. Prihodi i rashodi za 2018. godinu
2. Prihodi i rashodi za 2017. godinu
3. Prihodi i rashodi za 2016. godinu
4. Prihodi i rashodi 2015. godine
5. Prihodi i rashodi 2014. godine
6. Prihodi i rashodi 2013. godine
7. Prihodi i rashodi 2012. godine
8. Sredstva za potrebe Fonda za pomoć porodicama poginulih i ranjenih policijskih službenika (2012, 2013. i 2014. godina)
Prva<1>Poslednja