Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Oglas broj 360-157/16-11 od 14.10.2016. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Kragujevcu, datum objavljivanja 11.01.2017. godine. 11.01.2017. godine.
KONKURS ZA UPIS 460 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 26.12.2016. godine.
Odluka kojom se poništava odluka o davanju na privremeno korišćenje jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Voinov Voja 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Živulović Velibor 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Marković Ivica 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Marković Goran 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Ćirić Dejan 21.12.2016. godine.
Odluka kojom se menja odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Stojanović Ivica 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Zaječaru, po Oglasu 34 broj 360-304 od 09.12.2004. godine - Cuković Snežana 21.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Knjaževcu, po Oglasu broj 360-79/14-5 od 24.9.2014. godine – Mladenović Mlađan 15.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Knjaževcu, po Oglasu broj 360-79/14-5 od 24.9.2014. godine – Milojević Saša 15.12.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Knjaževcu, po Oglasu broj 360-79/14-5 od 24.9.2014. godine - Dejanović Zoran 15.12.2016. godine.
Oglas broj 360-157/16-10 od 14.10.2016. godine, za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Srbobranu 29.11.2016. godine.
Konačna lista reda prvenstva po Oglasu broj 360-79/14-5 od 24.09.2014. godine za davanje u zakup na određeno vreme 3 stana u Knjaževcu, datum objavljivanja 24.11.2016. godine. 24.11.2016. godine.
Oglas broj 360-157/16-12 od 14.10.2016. godine za davanje u zakup na određeno vreme jednog stana u Ivanjici 21.11.2016. godine.
Odluka o davanju na privremeno porišćenje jednog stana u Kraljevu, po Oglasu broj 360-95/14-5 od 25.12.2014. godine - Bogojević Zoran 04.11.2016. godine.
Odluka o davanju na privremeno porišćenje jednog stana u Kraljevu, po Oglasu broj 360-95/14-5 od 25.12.2014. godine - Pešović Zlatko 04.11.2016. godine.
Odluka o davanju na privremeno korišćenje jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Milijić Zoran 02.11.2016. godine.
Odluka o davanju na privremeno korišćenje jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Veličković Milivoje 02.11.2016. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Boru, po Oglasu broj 360-583/10-9 od 05.11.2010. godine - Grujić Perica 02.11.2016. godine.