Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-123/15-8 од 16.11.2015. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Бабушници, датум објављивања 04.04.2016. године. 04.04.2016. године.
Одлука којом се утврђује да предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Прокупљу представља Коначну листу реда првенства, датум објављивања 30.3.2016. године. 30.03.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Прокупљу, датум објављивања 30.3.2016. године. 30.03.2016. године.
Коначна листа реда првенства по огласу број 360-80/13-1 од 6.3.2013. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време 26 станова у Пожаревцу, запосленима у Министарству унутрашњих послова 29.02.2016. године.
Одлука о давању на привремено коришћење једног стана у Нишу, датум објављивања 26. 2. 2016. године 26.02.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Нишу, датум објављивања 26. 2. 2016. године 26.02.2016. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-79/14-5 од 24. 09. 2014. године, за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време три стана у Књажевцу 12.02.2016. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-95/14-4 од 25. 12. 2014. године, за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време осам станова у Србобрану 12.02.2016. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-80/15-3 од 28. 07. 2015. године, за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Прокупљу 11.02.2016. године.
Оглас број 360-123/15-8, од 16.11.2015. године за давање у закуп на одређено време једног стана у Бабушници , датум објављивања 28.12.2015. године 28.12.2015. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Тополи по Огласу број 360-730/08-8-2, од 25.12.2008. године, датум објављивања 25.12.2015. године 25.12.2015. године.
Оглас за давање у закуп на одређено време једног стана у Новом Бечеју, датум објављивања 7. 12. 2015. године 07.12.2015. године.
Одлуке о давању у закуп на одређено време од пет година три стана у Чачку, датум објављивања 3. 12. 2015. године 03.12.2015. године.
Одлуке о давању у закуп на одређено време од пет година три стана у Чачку, датум објављивања 3. 12. 2015. године 03.12.2015. године.
Одлуке о давању у закуп на одређено време од пет година три стана у Чачку, датум објављивања 3. 12. 2015. године 03.12.2015. године.
Коначна листа реда првенства по Огласу број 360-10/14-4 од 17.1.2014. године за давање у закуп на одређено време два стана у Нишу, датум објављивања 19.11.2015. године. 19.11.2015. године.
Оглас број 360-80/15-3 од 28.7.2015. године за давање у закуп на одређено време једног стана у Прокупљу, датум објављивања 5.10.2015. године 05.10.2015. године.

Конкурс за упис на

академске студије другог степена у школској 2015/2016. години

30.09.2015. године.
Предлог листе реда првенства по Огласу број 360-95/14-5 од 25.12.2014. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време два стана у Краљеву, датум објављивања 22.9.2015. године. 22.09.2015. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Панчеву по Огласу број 360-10/14-8 од 17.1.2014. године, датум објављивања 3.9.2015. године. 03.09.2015. године.