Актуелно

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2016) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2016) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Р Србије (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти (Word, PDF)
 11. Закон о ванредним ситуацијама (Word, PDF)
 12. Закон о путним исправама (Word, PDF)
 13. Закон о странцима (Word, PDF)
 14. Закон о држављанству (Word, PDF)
 15. Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова (Word, PDF)
 16. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 17. Уредба о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника (Word, PDF)
 18. Уредба о каријерном развоју полицијских службеника (Word, PDF)
 19. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова (Word,PDF)
 20. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 21. Уредба о стручном о оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)

 22. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)

 23. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова ("Службени  гласник РС", број 60/17) (Word, PDF);

 24. Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 27/17 и 60/17) (Word, PDF);

 25. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);

 26. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације ("Службени гласник РС", број 63/17) (Word, PDF);

 27. Кодекс полицијске етике ("Службени гласник РС", број 17/17) (Word, PDF);