Документи

Нацрти закона

  1. Нацрт закона о странцима (Word, PDF)
  2. Нацрт закона о азилу и привременој заштити (Word, PDF) - 20. 2. 2017. године
  3. Нацрт закона о националном ДНК регистру (Word, PDF) - 25. 10. 2016. године