Dokumenti

Regulativa

Poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona u Republici Srbiji obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade Srbije, kao i opšte akte predsednika Republike i dr.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima koji regulišu oblasti rada Ministarstva.

Priprema zakona i drugih propisa (uredbi, pravilnika, uputstava i dr.) iz oblasti policijskih i drugih unutrašnjih poslova, a u skladu sa jedinstvenim metodološkim pravilima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u nadležnosti je Odeljenja za normativne poslove u  Sekretarijatu. Odeljenje, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, priprema , zatim sprovodi proceduru do donošenja istih u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine i Poslovnikom Vlade i stara se o njihovom potpunom i blagovremenom usklađivanju sa pravnim sistemom.

Veoma je značajna uloga Odeljenja za normativne poslove u učešću u usklađivanju propisa iz delokruga Ministarstva sa pravnim tekovinama EU, kao i u iniciranju, planiranju i vođenju pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma iz oblasti policijske saradnje i drugih oblasti iz delokruga Ministarstva.