Дирекција полиције

Безбедност

Програми превенције које спроводи или иницира саобраћајна полиција, обухватају превентивну контролу техничке исправности и опремљености аутобуса којима се превозе ђачке екскурзије, повећавање употребе сигурносних појасева, смањивање брзине вожње, употребе алкохола при вожњи, упозоравања на ризична понашања у саобраћају и сл.
 
Брзина, алкохол и невезивање сигурносних појасева су најчешћи узроци тешког повређивања у саобраћајним незгодама.

Стога је и превентивни рад саобраћајне полиције у највећој мери усмерен на контролне активности по питању брзине кретања возила, контролу алкохолисаности возача и контролу везивања сигурносних појасева у возилима.
 
 
Б Р З И Н А

 
Возачи обично желе да, за што је могуће краће време, пређу одређену раздаљину. За већину возача битније је време које ће утрошити на путовање, од личне и безбедности других возача.

Возачи који се одлуче да возе брзином, која се знатно разликује од просечне брзине саобраћаја, чешћи су учесници саобраћајних незгода него возачи који возе брзином приближној просечној.

Доказано је да је брзина један од најчешћих узрока настанка саобраћајних незгода са тешким повређивањем и смртним страдањем.
 
 
А Л К О Х О Л

 
Конзумирање алкохола чак и у малим количинама, повећава ризик за све учеснике у саобраћају
да ће бити умешани у саобраћајну незгоду.

Не само да алкохол утиче негативно на функције неопходне за безбедно коришћење пута, као што је вид и рефлекс, оно је такође повезано са погрешним расуђивањем које се често повезује са другим рискантним понашањима на путу, као што је прекорачење дозвољене брзине или невезивање сигурносних појасева.
 
 
С И Г У Р Н О С Н И  П О Ј А С Е В И

 
У многим истраживањима која поред саобраћајних стручњака и аналитичара саобраћајних
незгода спроводе и представници аутомобилских индустрија преко Euro NCAP и других програма,
доказано је да се ризик од повређивања корисника возила у сударима, знатно смањује са везивањем
сигурносног појаса.

 

С А В Е Т И
 
ДЕСЕТ ОПШТИХ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНУ ВОЖЊУ
1. УСПОРИТИ НА МЕСТИМА ГДЕ СЕ НА КОЛОВОЗУ НАЛАЗИ СКУПЉЕНА ВОДА, НА КОЛОВОЗУ СА КОЛОТРАЗИМА, НА НАДВОЖЊАЦИМА, У КРИВИНАМА.
2. ПО МАГЛИ НЕ КОРИСТИТИ ВЕЛИКА СВЕТЛА ВЕЋ ОБОРЕНА, АКО ПОСТОЈЕ УКЉУЧИТИ ПРЕДЊА И ЗАДЊА СВЕТЛА ЗА МАГЛУ И СВЕ ПОКАЗИВАЧЕ ПРАВЦА, ОРИЈЕНТИСАТИ СЕ ПРАЋЕЊЕМ ИВИЦЕ КОЛОВОЗА.
3. ПО ЈАКОМ ВЕТРУ ЧВРСТО ДРЖАТИ ТОЧАК УПРАВЉАЧА И ИЗБЕГАВАТИ НАГЛЕ МАНЕВРЕ СА ВОЗИЛОМ !
4. ПРЕ ОТПОЧИЊАЊА ВОЖЊЕ ИЗБЕГАВАТИ ТЕШКУ ХРАНУ, ЛЕКОВЕ.
5. ПРАВИЛНО РАСПОРЕДИТИ ТЕРЕТ ЈЕР НЕПРАВИЛНО РАСПОРЕЂЕН ТЕРЕТ ПРИ КОЧЕЊУ МОЖЕ ДЕСТАБИЛИЗОВАТИ ВОЗИЛО.
6. ИМАТИ СВЕСТ О ВОЖЊИ, ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ, ШТЕТНОМ ДЕЈСТВУ АЛКОХОЛА, ЛЕКОВА, МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА...
7. ПРОВЕРАВАТИ СТАЊЕ ПНЕУМАТИКА, СВЕТЛОСНИХ УРЕЂАЈА И УРЕЂАЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОМОБИЛОМ.
8. РАЗВИЈАТИ, УНАПРЕЂИВАТИ И УТЕМЕЉАВАТИ СТАВОВЕ О ВАШОЈ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ.
9. БУДИТЕ ЕКОНОМИЧНИ, ОДРЖАВАЊЕМ ОДГОВАРАЈУЋЕГ НИВОА ПРИТИСКА У ПНЕУМАТИЦИМА И УМЕРЕНОМ ВОЖЊОМ БЕЗ НАГЛИХ УБРЗАВАЊА И УСПОРЕЊА СМАЊУЈЕТЕ ПОТРОШЊУ ГОРИВА.
10. БУДИТЕ ТОЛЕРАНТНИ, ПРОПУСТИТЕ ПЕШАКЕ И ДРУГЕ ВОЗАЧЕ, ЗАПОЧНИТЕ ВОЖЊУ БЕЗ СТРЕСА.
 
САВЕТИ НАЈМЛАЂИМА
Бројне су ситуације у којима деца страдају у саобраћају због своје неопрезности, незнања или незнања возача. Навешћемо десет најзначајнијих савета за родитеље и њихову децу који ће им помоћи да на што једноставнији начин допринесу стварању сигурнијег учешћа најмлађих учесника у саобраћају.
Кратки свети за децу и њихову већу безбедност у саобраћају
- Када прелазиш улицу поштуј правило "Види и буди виђен".
- Не истрчавај на пут између паркираних аутомобила.
- Не истрчавај на пут за лоптом која ти је побегла.
- Не излећи на пут са ролерима, котураљкама или санкама.
- Стани на ивичњак, осмотри лево и десно и пређи пут онда када нема аутомобила.
- Не прелази улицу на црвено светло семафора за пешаке.
- Пази на возила која скрећу када прелазиш пут на раскрсници.
- Не вози бицикл ноћу са неисправним светлима.
- Немој стајати на ивичњаку када чекаш аутобус.
- Не прелази улицу испред или иза заустављеног аутобуса на стајалишту.    
    
 
 
САВЕТИ ВОЗАЧИМА
1.СМАЊИТИ БРЗИНУ у оквиру дозвољене и исту прилагодити:
- саобраћајним условима;
- психофизичком стању;
- стању коловоза;
- стању возила.    
2. Поштовати ПРАВИЛА и обавезе у току ВОЖЊЕ, а посебно код ПРЕТИЦАЊА возила и уступања ПРВЕНСТВА пролаза.
3. Поштовати ЦРВЕНО СВЕТЛО на семафору.
4. Не управљати возилом под дејством АЛКОХОЛА. Алкохол у условима високих температура додатно умањује психофизичке способности возача.
5. Чешће користити краће ПАУЗЕ за одмор.
6. ПРОВЕТРАВАТИ кабину возила.
7. Обавезно користити СИГУРНОСНИ ПОЈАС.
 
САВЕТИ ЗА ВОЗАЧЕ МОПЕДА И МОТОЦИКЛА
Вожња мотоцикла и мопеда, посебно у периоду лепог времена је веома атрактивна за млађу популацију возача,
али истовремено и веома опасна. На то указују подаци о саобраћајним незгодама и последицама у којма су учествовала ова возила.
 
Чињеница да је у великом броју саобраћајних незгода у којима су учествовали мотоцикли и мопеди,
погину или буду повређени управо возачи ових возила, указује на опасност и последице грешака у
саобраћају које најчешће чине млађи возачи, са мањим возачким искуством и жељом за доказивањем
по сваку цену и истицањем међу вршњацима, нарочито у средини у којој живе.
 
У жељи да возачи мотоцикала и мопеда безбедније учествују у саобраћају, скрећемо пажњу на овај
проблем и указујемо да се техничке карактеристике ових возила разликују од осталих,
пре свега у погледу стабилности и начина управљања, те да су возачи ових возила директно изложени
дејствима сила при ударима и падовима, због чега долази до веома тешких последица. И поред тога један
део возача и сувозача не користи заштитну кацигу или не користи одговарајућу кацигу, што значајно доприноси
да су последице незгода у којама учествују ова возила тако трагичне.
 
Подсећамо и да су ова возила теже уочљива на путу, због чега је процена брзине кретања
мотоцикала мање поуздана, посебно у ноћним условима.
 
Указивањем на ове опасности, апелујемо на све возаче да поштују правила и обавезе у саобраћају,
посебно апелујемо на возаче мотоцикла и мопеда да обавезно користе одговарајућу заштитну кацигу.
Апелујемо и на родитеље, да својим саветима и одлукама допринесу безбеднијем учешћу најмлађих возача у саобраћају.