Дирекција полиције

Дирекција полиције

Дирекција полиције Министарства унутрашњих послова надлежна је за послове полиције, који су, као и надлежности и овлашћења, регулисани Законом о полицији.

Полицијске послове обављају униформисани и неуниформисани полицијски службеници, односно запослени који примењују полицијска овлашћења, али и запослени на посебним или одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези са полицијским пословима. Полицијски службеници раде и на пословима који су опасни по живот и здравље, а захтевају велику одговорност и посебне услове рада.

Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и на принципу рада са најмањим штетним последицама...

Дирекцијом полиције руководи директор полиције.

Седиште Дирекције полиције чине следеће организационе јединице:

  1. Биро директора полиције,
  2. Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима,
  3. Одељење за унапређење рада Дирекције полиције,
  4. Управе у седишту (12)
  5. Координациона управа за КиМ.

У саставу Дирекције полиције су и подручне полицијске управе (27).