Direkcija policije

Uprava kriminalističke policije

 

 

Uprava kriminalističke policije odgovorna je za stanje i organizovanje poslova na otkrivanju i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala, za prevenciju i suzbijanje ostalih oblika kriminala, s tim u vezi, planira i organizuje blagovremeno informisanje, izveštavanje, koordinaciju rada službi, kao i primenu operativno-tehničkih i taktičkih mera na rasvetljavanju i dokumentovanju svih krivičnih dela, u skladu sa zakonom.

Uprava kriminalističke policije u svom sastavu ima: