Direkcija policije

Trgovina ljudima

SRBIJA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA


Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima

192, 0800 100 388

natco@mup.gov.rs


 1. Evaluacioni izveštaj Grupe eksperata za suzbijanje trgovine lјudima Saveta Evrope - GRETA za Republiku Srbiju o sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine lјudima koji je objavlјen 16.06.2023. godine;
 2. Godišnji Izveštaj Stejt Department (TIP) o trgovini lјudima za 2023. godinu sa preporukama, objavlјen 16.06.2023. god., koji je sa engleskog jezika preveden od strane OCD ASTRA;
 3. Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine lјudima koju je 20. jula 2023. godine donela Vlada Republike Srbije;
 4. Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine lјudima doneto od strane Ministra unutrašnjih poslova 14.08.2023. godine;
 5. Rang lista Komisije za izbor organizacija civilnog društva za  učešće u procesu izrade novog planskog dokumenta u oblasti trgovine lјudima od 24.07.2023. godine

 

FENOMEN TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI

U Republici Srbiji je poslednjih godina dominantna unutrašnja trgovina ljudima, čije su žrtve uglavnom domaći državljani, koje eksploatišu takođe domaći državljani.

Međutim, Republika Srbija je i dalje u manjoj meri zemlja porekla žrtava trgovine ljudima koje se eksploatišu i van granica zemlje (Bosna i Hercegovina, Austrija, Slovenija, Nemačka, Italija, Belgija i Ruska Federacija), kao i u manjoj meri zemlja tranzita i odredišta za strane žrtve trgovine ljudima. Unutrašnja (na teritoriji Srbije) i transnacionalna trgovina ljudima razlikuju se prema načinu eksploatacije... Detaljnije...

 

TRGOVINА LJUDIMA KAO GLOBALNI FENOMEN

Trgovina ljudima, kao problem svetskih razmera, jednako pogađa zemlje koje se nalaze u post-konfliktnom periodu, odnosno periodu ekonomske i društvene tranzicije, kao i industrijski razvijene zemlje… Detaljnije...

 

FAZE TRGOVINE LJUDIMA:

1. VRBOVANJE

Načini na koji se vrbuju žrtve trgovine ljudima su veoma različiti, ali je uvek reč o smišljenoj kriminalnoj aktivnosti da se neko dovede u zabludu ili održi u zabludi o  rešavanju nekog važnog životnog pitanja (posao, brak, školovanje, angažovanje u kulturi ili sportu, putovanje i slično). Detaljnije...

2. TRANZIT

Nakon faze "vrbovanja", sledi faza prevoza žrtve koja se završava obezbeđivanjem  smeštaja i prihvata žrtve u zemlji destinacije. Žrtve često nisu ni svesne da su ušle u lanac trgovine ljudima, nego veruju u sve što su im obećali trgovci ljudima. Detaljnije...

3. EKSPLOATACIJA

Eksploatacija žrtava donosi trgovcima ljudima veliki profit i zbog toga trgovci čine sve kako bi USPOSTAVILI KONTROLU NAD ŽRTVOM. Detaljnije...

 

KAKO PREPOZNATI TRGOVINU LJUDIMA?

 

Prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima:

 • Dežurnoj službi policije (24 sata) - 192
 • Upravi kriminalističke policije (24 sata): 0800 100 388; ukp@mup.gov.rs
 • Lično, u lokalnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,  policijskim upravama, policijskim stanicama.

 

CENTAR ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Tvoja prava na zaštitu i podršku – Informativna brošura za osobe sa iskustvom trgovine lјudima

Za prijavu sumnje na trgovinu ljudima, telefon: 063 610 590 (pozivni broj za Srbiju +381) ili elektronskim putem: centar@centarzztlj.rs

 

Organizacije za pomoć žrtvama trgovine ljudima:

Memorandum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalizovanih udruženja Atina — UG za borbu protiv trgovine lјudima i svih oblika nasilјa nad ženama i udruženje ASTRA — Akcija protiv trgovine lјudima u oblasti borbe protiv trgovine lјudima, potpisanim 06. januara 2020. godine

ASTRA - Nevladina oganizacija posvećenja iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom

ATINA - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja

 


PRAVNI OSNOVI BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

STRATEGIJA PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM 2017–2022.

АKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA ZA 2019. I 2020. GODINU

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

SPOLjNA OCENA STRATEGIJE PREVENCIJE I SUZBIJANјA TRGOVINE LjUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA 2017-2022 GODINE


 

AKTIVNOSTI

2024. godina

2023. godina


2022. godina2020. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zaklјučak i preporuke Grupe eksperata za suzbijanje trgovine lјudima – GRETA
 2. Zaklјučak i preporuke Interresorne radne grupe
 3. Zaklјučak - Usvajanje Standardnih operativnih procedura
 4. Standardne operativne procedure za postupanje sa žrtavama trgovine lјudima
 5. Indikatori trgovine lјudima - Kacelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija
 6. Indikatori trgovine lјudima Međunarodne organizacije rada - odraslih - radi radne eksploatacije
 7. Indikatori za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine lјudima za policiju
 8. Indikatori za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine lјudima za socijalnu zaštitu - deca
 9. Indikatori za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine lјudima za socijalnu zaštitu - odrasli
 10. Indikatori za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine lјudima – obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018/2017. godina

 

2017_12_07_Stefanovic_Prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREVENTIVNE AKCIJE I KAMPANJE

 

Akcija "Plavo srce" - "Pakt sa mojim srcem"

"Plavo srce" - "Pakt sa mojim srcem"

 

"Plavo srce"

"Ne posmatraj, reaguj! Ljudska bića nemaju cenu!" (video)

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (video)

Crveni krst Srbije

 

 

 

 

 

 

 


Saveti:

- Kako putovati bezbedno?


Statistika: