Дирекција полиције

Трговина људима

СРБИЈА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА


Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима

192, 0800 100 388

natco@mup.gov.rs

 


 1. Евалуациони извештај Групе експерата за сузбијање трговине људима Савета Европе - ГРЕТА за Републику Србију о спровођењу Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима који је објављен 16.06.2023. године;
 2. Годишњи Извештај Стејт Департмент (ТИП) о трговини људима за 2023. годину са препорукама, објављен 16.06.2023. год., који је са енглеског језика преведен од стране ОЦД АСТРА;
 3. Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за борбу против трговине људима коју је 20. јула 2023. године донела Влада Републике Србије;
 4. Решење о образовању Радне групе за израду планског документа у области борбе против трговине људима донето од стране Министра унутрашњих послова 14.08.2023. године;
 5. Ранг листа Комисије за избор организација цивилног друштва за  учешће у процесу израде новог планског документа у области трговине људима од 24.07.2023. године

 

ФЕНОМЕН ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ

У Републици Србији је последњих година доминантна унутрашња трговина људима, чије су жртве углавном домаћи држављани, које експлоатишу такође домаћи држављани.

Међутим, Република Србија је и даље у мањој мери земља порекла жртава трговине људима које се експлоатишу и ван граница земље (Босна и Херцеговина, Аустрија, Словенија, Немачка, Италија, Белгија и Руска Федерација), као и у мањој мери земља транзита и одредишта за стране жртве трговине људима. Унутрашња (на територији Србије) и транснационална трговина људима разликују се према начину експлоатације... Детаљније...

 

ТРГОВИНА ЉУДИМА КАО ГЛОБАЛНИ ФЕНОМЕН

Трговина људима, као проблем светских размера, једнако погађа земље које се налазе у постконфликтном периоду, односно периоду економске и друштвене транзиције, као и индустријски развијене земље... Детаљније...

 

ФАЗЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА:

1. ВРБОВАЊЕ

Начини на који се врбују жртве трговине људима су веома различити, али је увек реч о смишљеној криминалној активности да се неко доведе у заблуду или одржи у заблуди о  решавању неког важног животног питања (посао, брак, школовање, ангажовање у култури или спорту, путовање и слично). Детаљније...

2. ТРАНЗИТ

Након фазе "врбовања", следи фаза превоза жртве која се завршава обезбеђивањем  смештаја и прихвата жртве у земљи дестинације. Жртве често нису ни свесне да су ушле у ланац трговине људима, него верују у све што су им обећали трговци људима. Детаљније...

3. ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Експлоатација жртава доноси трговцима људима велики профит и због тога трговци чине све како би УСПОСТАВИЛИ КОНТРОЛУ НАД ЖРТВОМ. Детаљније...

 

КАКО ПРЕПОЗНАТИ ТРГОВИНУ ЉУДИМА?

 

Пријављивање кривичног дела трговине људима:

 • Дежурној служби полиције (24 сата) - 192
 • Управи криминалистичке полиције (24 сата): 0800 100 388; ukp@mup.gov.rs
 • Лично, у локалним организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Србије, полицијским управама, полицијским станицама.

 

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Твоја права на заштиту и подршку – Информативна брошура за особе са искуством трговине људима

За пријаву сумње на трговину људима, телефон: +381 (0)63 610 590 или електронским путем: centar@centarzztlj.rs

 

Организације за помоћ жртвама трговине људима:

Меморандум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова и специјализованих удружења Атина — УГ за борбу против трговине људима и свих облика насиља над женама и удружење АСТРА — Акција против трговине људима у области борбе против трговине људима, потписаним 06. јануара 2020. године

АСТРА - Невладина оганизација посвећења искорењивању свих облика трговине људима и експлоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом

АТИНА - Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља

 


ПРАВНИ ОСНОВИ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2017–2022.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СПОЉНA ОЦЕНA СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ПОСЕБНО ЖЕНАМА И ДЕЦОМ И ЗАШТИТЕ ЖРТАВА 2017-2022 ГОДИНЕ


 

АКТИВНОСТИ

 

2024. година

2023. година

 


2022. година 

2020. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. година

Друга седницa Савета за борбу против трговине људима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Закључак и препоруке Групe експерата за сузбијање трговине људима – ГРЕТА
 2. Закључак и препоруке Интерресорне радне групе
 3. Закључак - Усвајање Стандардних оперативних процедура
 4. Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртавама трговине људима
 5. Индикатори трговине људима - Канцеларије за дрогу и криминал Уједињених нација
 6. Индикатори трговине људима - Међународне организације рада - одраслих - ради радне експлоатације
 7. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за полицију
 8. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - деца
 9. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за социјалну заштиту - одрасли
 10. Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима – образовање

 

Успешно се спроводе активности Твининг пројекта ИПА 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018/2017. година

Првa седницa Савета за борбу против трговине људима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017_07_30_Stefanovic_Svetski dan_borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018_06_05_Konferencija_Trgovina ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРЕВЕНТИВНЕ АКЦИЈЕ И КАМПАЊЕ

 

Акција "Плаво срце" - "Пакт са мојим срцем"

"Плаво срце" - "Пакт са мојим срцем"

 

"Плаво срце"

"Не посматрај, реагуј! Људска бића немају цену!" (видео)

Европски дан борбе против трговине људима (видео)

Црвени крст Србије

 

 

 

 

 

 

 


Савети:

- Како путовати безбедно?


Статистика