Архива

Забрана скупа Српске радикалне странке у Хртковцима

02.05.2018.
МУП

Број: 318/18
2. мај 2018. године

Управа полиције Министарства унутрашњих послова поступила је у складу са пресудом Управног суда којом се закључује да је Управа полиције, као другостепени орган у одлучивању да се забрани скуп Српске радикалне странке у Хртковцима, била у обавези да поништи првостепено решење о забрани, јер је пријава скупа била непотпуна.

Управни суд је непотпуну пријаву образложио чињеницом да је исту потписао председник сремског Окружног одбора СРС-а, иако се у пријави наводи да Српска радикална странка организује скуп, а по мишљењу Управног суда ово лице не може бити организатор.

Поступајући по овој пресуди Управа полиције је поништила првостепено решење којим се не дозвољава скуп Српске радикалне странке и вратила предмет на поновно одлучивање узимајући у обзир правно тумачење Управног суда које је наведено у пресуди.

Организатору је наложено отклањање недостатака из пријаве, што су они и учинили. Након допуне пријаве организатору је јутрос поново уручено решење којим се забрањује скуп Српске радикалне странке у Хртковцима.