Arhiva

Od početka primene Zakona o nasilju u porodici policija donela 2.626 hitnih mera

20.07.2017.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nabojša Stefanović izjavio je danas da je od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici policija donela 2.626 hitnih mera, od čega 910 mera privremenog udaljenja počinilaca iz stana i 1.716 mera kojima im je zabranjeno da kontaktiraju žrtvu i da joj prilaze...
Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nabojša Stefanović izjavio je danas da je od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici policija donela 2.626 hitnih mera, od čega 910 mera privremenog udaljenja počinilaca iz stana i 1.716 mera kojima im je zabranjeno da kontaktiraju žrtvu i da joj prilaze.

Stefanović je na konferenciji za novinare, nakon prve sednice Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, ukazao da su u 56 slučajeva nasilnici prekršili mere koje im je izrekao sud, zbog čega su osuđeni na 60 dana zatvora.

„To pokazuje da postoje ljudi, kojima ni sudske, ni policijske mere, pa čak i pretnja zatvorom, nisu bile dovoljne da se suzdrže od prilaska žrtvi i da pokušaju ponovo da počine nasilje“, dodao je Stefanović.  

Policijski službenici, kako je rekao, u poslednjih sedam dana, izvršili su 1.918  obilazaka centara za socijalni rad u svim gradovima i opštinama u Srbiji, a zaposleni u tim ustanovama u 37 slučajeva obratili su se policiji za prisustvo njihovim službenim prostorijama.

„Učinićemo sve što budemo mogli i naši ljudi će biti prisutni gde god bude trebalo“, rekao je Stefanović i istakao da bez ozbiljnog angažovanja celog društva i preventivnog delovanja nemožemo napraviti značajniji napredak.  
 
Prema njegovim rečima, neophodno je menjanje svesti, prvenstveno kroz obrazovni sistem, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete od septembra počinje sa edukacijom učenika četvrtog i šestog razreda o tome šta je nasilje, kakve vrste nasilja postoje, zbog čega moramo da se borimo protiv njega i koliki je to društveni problem.

Ukazavši da u poslednjih deset godina broj žrtva nasilja iz godine u godinu malo varira i da je najviše ubijenih bilo 2009., 2011. i 2013. godine,  Stefanović je naveo da novi Zakon o porodičnom nasilju, koji se primenjuje 50 dana, daje instrumente da se takvo stanje popravi, uz sveobuhvatne promene na polju preventive.

Ministar je podsetio da se žrtve nasilja u svakom trenutku, besplatno mogu obratiti policiji na broj 0800100600, koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorilo u okviru Operativnog centra.

Prema njegoviim rečima broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici pokazuje da su se žene ohrabrile, da imaju više snage da nasilnike prijave i da očekuju rešenje i pomoć.

„Naš posao je da tu pomoć pružimo i siguran sam da će i rad Saveta doprineti da smanjimo broj žrtva i povećamo osećaj bezbednosti“, zaključio je Stefanović.

Ministarka pravde i predsednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Nela Kuburović, ukazala je da su u okviru svih tužilaštava formirane grupe za koordinaciju, u čijem radu pored tužilaca učestvuju specijalizovani policijski službenici i predstavnici centara za socijalni rad.

Ukazavši da ova tela u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici imaju obavezu da se sastaju najmanje jednom u 15 dana i da razmatraju svaki konkretan  slučaj, Kuburović je navela da je za prvih 40 dana primene Zakona izrađeno 600 individulanih planova za zaštitu žrtve.

„Razmatrano je 2.430 slučajeva nasilja u porodici, tužilaštva su izrekla blizu 1.800 hitnih mera, od čega su sudovi usvojili 1.300 mera zabrane prilaska žrtvi i udaljenja nasilnika iz stana“, precizirala je ministarka pravde.

Prema njenim rečima, Republičko javno tužilaštvo formiralo je ad hok komisije, čiji je zadatak da preispitaju slučajeve koji su u toku, a koji su ušli u postupka pre donošenja zakona, kako bi i policija, centri za socijalni rad i tužioci zajednički mogli da utvrde da li postoji još neki slučaj u kome je izražen visok stepen rizika i sačine individulani plan zaštite.
 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da je Vlada Republike Srbije spremna da se izbori sa nasiljem u porodici i da uz efikasnu primenu Zakona suzbije nasilje nad ženama, decom i nemoćnim licima.