Arhiva

Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji

20.09.2017.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da policija mora da bude vidljiva i dostupna građanima, otvorena da sasluša probleme sa kojima se oni suočavaju, da ih posavetuje kako da se zaštite i da spreči bilo koji vid ugrožavanja njihove bezbednosti...
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji
Popović Ivković: Ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da policija mora da bude vidljiva i dostupna građanima, otvorena da sasluša probleme sa kojima se oni suočavaju, da ih posavetuje kako da se zaštite i da spreči bilo koji vid ugrožavanja njihove bezbednosti. 

„Razvoj rada policije u zajednici predstavlja jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova. Zajednički rad i partnerstvo policije i građana, uspostavljanje bolje i kvalitetnije komunikacije i jačanje odnosa poverenja su ključni kako bi smo se uspešno suprostavili kriminalu i mogli efikasno da reagujemo na sve bezbednosne izazove“, poručila je Popović Ivković na otvaranju komunikacionog treninga za predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji se sprovodi u saradnji sa OEBS-om.

Državni sekretar je istakla da je ključ jačanja poverenja u neposrednoj komunikaciji, zbog čega su ovakve obuke, na kojima se unapređuju veštine policijskih službenika za komunikaciju sa građanima, od velike važnosti.

„Bez dobre i efikasne komunikacije nema ni kvalitetnog pružanja informacija društvu, a samim tim ni razumevanja i podrške za naš rad“, rekla je Popović Ivković.

Ona je ukazala da u komunikaciji sa građanima policijski službenici treba da poštuju dostojanstvo građana, da budu nepristrasni, poštuju principe nediskriminacije, humanosti i ljudskih prava, ali i da svojim ponašanjem  ohrabruju građane da slobodno izraze svoja mišljenja i pruže podatke koji su od značaja za rad policije i stanje bezbednosti.

„Nije dovoljno samo da radite na nekom predmetu, da samo postupate onako kako zakon nalaže, važno je da razumete građane, da razumete njihove potrebe, da im pružite određene informacije kada je to potrebno. Važno je da pokažete razumevanje, da građanima date do znanja da vi zaiste jeste tu da im pomognete “, rekla je Popović Ivković.

Ona je ukazala da u situacijama kada devojčica pobegne od kuće iz bilo kog razloga, ljubavi, nerazumevanja, lošeg odnosa sa roditeljima, policija mora da umiri te roditelje.

„Nije vaš posao samo da pronađete devojčicu, morate da pružite povratnu informaciju roditeljima i to je odnos policije prema građanima“, rekla je državni sekretar. 

Popović Ivković je istakla da je trenutno u fazi izrade novi akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici, koji će definisati nove aktivnosti u cilju unapređenja preventivnog rada policije, policijske organizacije i upravljanja, sistema vrednosti u policiji i vrednovanja policijskog rada i afirmisanje uloge zajednice u podizanju nivoa bezbednosti.

Ona je dodala i da je radi davanja konkretnih smernica policijskim službenicima za rad u zajednici, Ministarstvo sačinilo i Priručnik za rad policije u zajednici, u kome je značajan deo posvećen upravo komunikaciji.

Popović Ivković se zahvalila Misiji OEBS-a u Srbiji na podršci za organizaciju komunikacionog treninga i izrazila uverenje da će saradnja između ove međunarodne organizacije i srpske policije biti na izuzetno visokom nivou i u narednom periodu.

Zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Džozef Melot ukazao je da je ovo prva u seriji od pet obuka za policijske službenike kroz koje će više od 130 policajaca unaprediti veštine u komunikaciji sa građanima.

„Misija OEBS-a u Srbiji je dugogodišnji partner Ministarstva unutrašnjih poslova i pruža podršku razvoju koncepta policije u zajednici, čiji je sastavni deo i ova obuka“, rekao je Melot i dodao da je OEBS spreman da pruži dalju podršku za nastavak obuka za policajce u zajednici i implementaciju  Strategije policije u zajednici u celini. 

On je čestitao Ministarstvu unutrašnjih poslova na značajnom trudu i resursima koji su uloženi u izgradnji boljeg odnosa sa građanima, kroz rad policije u zajednici.

„Nedavno je MUP preduzeo važne korake ka uključivanju koncepta policije u zajednici u svoj rad. Izradom Priručnika za rad policije u zajednici, izgradnjom partnerstva sa opštinskim savetima za bezbednost širom Srbije i poboljšanjem dostupnosti svih usluga koje pruža Ministarstvo“, rekao je Melot.