Arhiva

Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala

08.09.2017.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović istakao je tokom predsedavanja sastankom Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, da je Republika Srbija pouzdan partner u svim regionalnim i evropskim aktivnostima usmerenim na borbu protiv kriminala i suzbijanje bezbednosnih izazova...
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović istakao je tokom predsedavanja sastankom Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, da je Republika Srbija pouzdan partner u svim regionalnim i evropskim aktivnostima usmerenim na borbu protiv kriminala i suzbijanje bezbednosnih izazova.

Stefanović je na sastanku na Brdu kod Kranja rekao da naša država pruža pun doprinos primeni odredbi Konvencije, koja je dale pozitivne razultate, između ostalog, i u oblasti  suzbijanju iregularnih migracija.

Kao odličan primer praktične primene Konvencije, Stefanović je naveo Memorandum o razumevanju, koji su 2015. godine potpisale Austrija, Srbija, Mađarska i Makedonija u cilju zajedničke borbe protiv ireguralnih migracija.

„Memorandum predviđa zajedničke patrole na srpsko-mađarskoj, srpsko- makedonskoj i makednosko-grčkoj granici i formiranje zajedničkih istražnih timova“ podsetio je Stefanović i dodao da je taj dokumet omogućio primenu konkretnih mera koje su doprinele većoj bezbednosti država potpisnica.

Stefanović je ukazao da i dalje postoji niz oblasti koje zahtevaju dodatnu pažnju i potrebu za daljim radom na implementaciji Konvencije, uz finasijski podršku donatora, kao i tehničku podršku Sekretarijata.

Srpski ministar policije je, kao važnu oblast na kojoj treba raditi, izdvojio automatsku razmenu DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima.

Prema njegovim rečima, u skladu sa odlukom Komiteta ministara, eksperti zemalja ugovornica tokom prošle godine pripremili su Nacrt multilateralnog sporazuma u tim oblastima po ugledu na Prumske odluke EU.

„Imajući u vidu da je glavni spoljno-politički cilj Republike Srbije članstvo u Evropskoj uniji, mi u celosti podržavamo ovu aktivnost i saglasni smo da se do kraja ove godine organizuje pripremi sastanak i otpočnu zvanični pregovori“ rekao je Stefanović.

Ministar je istakao da Republika Srbija pruža punu podršku radu Sekretarijata Konvencije i da će u skladu sa raspoloživim kapacitetima razmotriti mogućnost ponovnog upućivanja oficira za vezu u ovo telo.