Arhiva

Reagovanje na izjavu ambasadora Ukrajine

14.09.2017.
MUP

Beograd

Broj: 752/17

14. septembar 2017. godine

Povodom izjave ambasadora Ukrajine u Republici Srbiji o nekažnjavanju prekršaja koje počine diplomate u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da takva praksa ne postoji u Srbiji, već da se zakon dosledno primenjuje na sve.

U toku 2015. godine otkriveno je ukupno 170 prekršaja diplomatsko -konzularnih predstavništava u Srbiji, u 2016. otkriveno je 156, dok je ove godine otkriveno 78 prekršaja.

Vozilom Ambasade Ukrajine učinjena su četiri prekršaja i to u toku 2015. godine.

Zakon o bezbednosti sabraćaja u Republici Srbiji se dosledno i jednako primenjuje kako prema našim građanima, tako i prema strancima i osobama iz diplomatsko - konzularnih predstavništava i nikome nećemo dozvoliti da ugrožava bezbednost naše dece.