Arhiva

Zajedno za veću bezbednost na rekama

09.09.2017.

POLICIJA DANAS

 

Zajedno za veću bezbednost na rekama
Zajedno za veću bezbednost na rekama

Pripadnici beogradske rečne policije, svake subote i ovoga septembra, održaće niz edukativnih predavanja vlasnicima plovila u kojima će im ukazati na pravilno upravanje ovim predvoznim sredstvima, ali ih upozoriti i na opasnosti i posledice koje može izazvati njihovo nebezbedno korišćenje suprotno propisima.

Komandir Policijske ispostave za bezbednost na rekama PU za grad Beograd Bojan Masal ističe da policijskki službenici i na ovaj način žele da ostvare bolju komunikaciju sa građanima, ukažu na važnost preventivnog ponašanja i razmene ideje i stavove o bezbednosnim problemima na akvatoriji međunarodnih reka Dunav i Save.

Projekat „Zajedno za veću bezbednost na rekama“ , rečna policija u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograd, Komunalnom policijom i Lučkom kapetanijom Beograd i zainteresovanim marinama na rekama Dunav i Sava, pokrenula  je prošle godine.

Prema rečima Masala, ovaj projekat ima za cilj da se podigne svest valasnika plovila, ali i da se kroz interaktivan razgovor reše nedomice koje oni imaju vezano za nadležnosti različitih državnih organa i gradskih vlasti na rekama. 

Predavači će zaintresovane građane koji imaju plovila u privatnom vlasništvu, upozoriti i objasniti ima kako da se ponašaju u različitim hidrometerološkim uslovima na rekama, kao da bezbedno borave na vodi.

Građani zaintresovani da posete predavanja mogu to učiniti  9. septembra u marini JK „Zemun“,16.septembra, u  marini „Dorćol, 23.septembra u marini „Sava“ i 30.septembra u  marini „4. juli“.  Sva predavanja počinju u 11 časova.

Partneri rečne policije u projektu „Zajedno za veću bezbednost na rekama“ su OEBS, Grad Beograd, Turistička organizacija Beograd, Lučka kapetanija Beograd, Inspekcija plovidbe, Komunalna policija.