Архива

Реаговање на изјаву амбасадора Украјине

14.09.2017.
МУП

Београд

Број: 752/17

14. септембар 2017. године

Поводом изјаве амбасадора Украјине у Републици Србији о некажњавању прекршаја које почине дипломате у Србији, Министарство унутрашњих послова саопштава да таква пракса не постоји у Србији, већ да се закон доследно примењује на све.

У току 2015. године откривено је укупно 170 прекршаја дипломатско -конзуларних представништава у Србији, у 2016. откривено је 156, док је ове године откривено 78 прекршаја.

Возилом Амбасаде Украјине учињена су четири прекршаја и то у току 2015. године.

Закон о безбедности сабраћаја у Републици Србији се доследно и једнако примењује како према нашим грађанима, тако и према странцима и особама из дипломатско - конзуларних представништава и никоме нећемо дозволити да угрожава безбедност наше деце.