Актуелно

"Реци Не!"

23.09.2021.
„Реци Не!“ - Сексуално злостављање деце на интернету оставља далекосежне и тешке последице по жртву, која мора живети са свешћу да фотографије и видео снимци, добијени злоупотребом поверења, могу у сваком моменту кружити интернетом и бити доступни свима...

„Реци Не!“ - Сексуално злостављање деце на интернету оставља далекосежне и тешке последице по жртву, која мора живети са свешћу да фотографије и видео снимци, добијени злоупотребом поверења, могу у сваком моменту кружити интернетом и бити доступни свима. Зато у сарадњи са полицијама у региону и Еурополом спроводимо кампању која има за циЉ да деци укажемо на опасности и последице које могу произићи из комуникације са непознатим Људима на интернету.