Aktuelno

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

14.10.2019.
MUP

Beograd

Broj: 892/19

14.10.2019.godine

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava  Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa pod nazivom "Sendai 7 - 7 cilјeva, 7 godina", čiji je cilј spasavanje života, smanjenje smrtnosti i unapređenje upravlјanja rizikom od katastrofa.

Ovogodišnji slogan ovog projekta glasi „Gradi pametno da bi trajalo“ i prati smanjenje šteta od katastrofa i posledice koje one imaju na kritičnu infrastrukturu u cilјu spasavanja lјudskih života i finansijskih gubitaka.

Sektor za vanredne situacije, prateći inicijative Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030, intenzivno radi na jačanju institucionalnih struktura i kapaciteta za preventivno delovanje i brzi odgovor u slučaju katastrofa i vanrednih situacija.

Od početka godine vatrogasci-spasioci su delovali 102.599 puta, imali su 27.609  intervencija i spasili 1.167 lјudi.

Uz usvajanje Zakona o kritičnoj infrastrukturi Republika Srbija je doprinela stvaranju integrisanog sistema zaštite i spasavanja kao adekvatan odgovor u uslovima ugrožavanja, pre svega lјudskih života, ali i kritičnih nacionalnih resursa.