Aktuelno

Preduzete mere usklađene sa Zaklјučcima Vlade Srbije usvojenih maja 2023. godine, nakon tragičnih događaja u Srbiji

02.02.2024.
MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je niz mera usklađenih sa Zaklјučcima Vlade Srbije usvojenih maja 2023. godine, nakon tragičnih događaja u Srbiji. 

Od 8. maja 2023. godine, na području svih škola u Srbiji, prosečno su po radnom danu bila angažovana 3.442 policijska službenika. 

U okviru projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“, u prvom polugodištu školske 2023/24. godine 1.625 policijskih službenika održalo je 17.799 interaktivnih radionica kojima je prisustvovalo 231.555 učenika osnovnih škola u Republici Srbiji. 

Osnovci su se kroz predavanja upoznali sa različitim preventivnim merama, ali i radom policije. Policijski službenici su đacima održali predavanja na više različitih tema poput prevencije vršnjačkog nasilјa u stvarnom i digitalnom okruženju, prevencije i zaštite od droga i alkohola, bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža, nasilјe kao negativna društvena pojava, kao i bezbednost u saobraćaju i u vanrednim situacijama. 

U cilјu smanjenja broja neregistrovanog oružja i pooštrenja kontrole oružja u legalnom posedu, kao i rada strelјana, Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je sledeće mere:  

U skladu sa Naredbom o predaji neregistrovanog oružja koju je 5. maja prošle godine doneo ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, od 8. maja do 30. juna 2023. godine policiji je predato ukupno 108.883 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, od čega 82.398 komada legalnog i nelegalnog oružja, 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 4.243.139 komada legalne i nelegalne municije, što je najbolјi rezultat u odnosu na sve prethodne akcije predaje neregistrovanog oružja koje je sprovodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U skladu sa Zaklјučcima Vlade, u cilјu provere ispunjenosti zakonskih uslova svih vlasnika za dalјe držanje oružja, od 5. maja 2023. godine, policijske uprave su izvršile 410.806 revizija izdatih dozvola za oružje. 

Protiv vlasnika oružja podneto je 2.015 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 1.886 krivičnih prijava i izveštaja nadležnim tužilaštvima. 

Prilikom vršenja kontrole vlasnika oružja policija proverava ispunjenost prostorno tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. 

Policijski službenici u stambenom prostoru vlasnika oružja neposrednim opažanjem utvrđuju da li se oružje drži u sefu, kasi ili drugom odgovarajućem ormanu koji se ne može lako otvoriti, kao i da li je neovlašćenim licima, posebno deci i maloletnicima, onemogućen pristup oružju.

Od 5. maja do 5. avgusta 2023. godine, izvršena je kontrola 100 strelјana u Republici Srbiji, naloženo je 178 mera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, podneta su četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i oduzeto je osam komada oružja.

Naredbom o predaji oružja, pojačanom kontrolom primene zakona, kao i uspešnom politikom komunikacije sa građanima značajno je smanjen broj komada vatrenog oružja u posedu građana. 

U prilog tome govori podatak da je od 5. maja 2023. godine, kada je u posedu građana bilo 766.665 komada oružja, taj broj sada smanjen za 171.785 komada.

Takođe, uspostavlјeni su mehanizmi za obezbeđivanje moratorijuma na nabavlјanje kratkog vatrenog oružja u skladu sa Zaklјučcima Vlade. Izmenama Zaklјučaka Vlade od moratorijuma na kratko vatreno oružje izuzimaju se aktivni sportski strelci sa važećom takmičarskom legitimacijom izdatom od strane nacionalnog granskog sportskog saveza nadležnog za sportsko strelјaštvo, nacionalni granski sportski savezi nadležni za sportsko strelјaštvo, pravna lica i preduzetnici koji vrše poslove privatnog obezbeđenja i privredna društva iz grupacije Odbrambena industrija Srbije.
                
Rešenjem ministra unutrašnjih poslova, formirana je Radna grupa za izradu teksta Nacrta zakona o oružju i municiji koja ima zadatak da, između ostalog, pooštri odredbe zakona koje uređuju nabavlјanje i držanje kratkog vatrenog oružja, da uredi rad i bezbednosne uslove koje moraju ispunjavati strelišta.