Актуелно

Предузете мере усклађене са Закључцима Владе Србије усвојених маја 2023. године, након трагичних догађаја у Србији

02.02.2024.
МУП

Министарство унутрашњих послова предузело је низ мера усклађених са Закључцима Владе Србије усвојених маја 2023. године, након трагичних догађаја у Србији. 

Од 8. маја 2023. године, на подручју свих школа у Србији, просечно су по радном дану била ангажована 3.442 полицијска службеника. 

У оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“, у првом полугодишту школске 2023/24. године 1.625 полицијских службеника одржало је 17.799 интерактивних радионица којима је присуствовало 231.555 ученика основних школа у Републици Србији. 

Основци су се кроз предавања упознали са различитим превентивним мерама, али и радом полиције. Полицијски службеници су ђацима одржали предавања на више различитих тема попут превенције вршњачког насиља у стварном и дигиталном окружењу, превенције и заштите од дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, насиље као негативна друштвена појава, као и безбедност у саобраћају и у ванредним ситуацијама. 

У циљу смањења броја нерегистрованог оружја и пооштрења контроле оружја у легалном поседу, као и рада стрељана, Министарство унутрашњих послова предузело је следеће мере:  

У складу са Наредбом о предаји нерегистрованог оружја коју је 5. маја прошле године донео министар унутрашњих послова Братислав Гашић, од 8. маја до 30. јуна 2023. године полицији је предато укупно 108.883 комада оружја и минско-експлозивних средстава, од чега 82.398 комада легалног и нелегалног оружја, 26.485 комада минско-експлозивних средстава и 4.243.139 комада легалне и нелегалне муниције, што је најбољи резултат у односу на све претходне акције предаје нерегистрованог оружја које је спроводило Министарство унутрашњих послова.

У складу са Закључцима Владе, у циљу провере испуњености законских услова свих власника за даље држање оружја, од 5. маја 2023. године, полицијске управе су извршиле 410.806 ревизија издатих дозвола за оружје. 

Против власника оружја поднето је 2.015 захтева за покретање прекршајног поступка и 1.886 кривичних пријава и извештаја надлежним тужилаштвима. 

Приликом вршења контроле власника оружја полиција проверава испуњеност просторно техничких услова за безбедан смештај и чување оружја. 

Полицијски службеници у стамбеном простору власника оружја непосредним опажањем утврђују да ли се оружје држи у сефу, каси или другом одговарајућем орману који се не може лако отворити, као и да ли је неовлашћеним лицима, посебно деци и малолетницима, онемогућен приступ оружју.

Од 5. маја до 5. августа 2023. године, извршена је контрола 100 стрељана у Републици Србији, наложено је 178 мера за отклањање утврђених неправилности, поднета су четири захтева за покретање прекршајног поступка и одузето је осам комада оружја.

Наредбом о предаји оружја, појачаном контролом примене закона, као и успешном политиком комуникације са грађанима значајно је смањен број комада ватреног оружја у поседу грађана. 

У прилог томе говори податак да је од 5. маја 2023. године, када је у поседу грађана било 766.665 комада оружја, тај број сада смањен за 171.785 комада.

Такође, успостављени су механизми за обезбеђивање мораторијума на набављање кратког ватреног оружја у складу са Закључцима Владе. Изменама Закључака Владе од мораторијума на кратко ватрено оружје изузимају се активни спортски стрелци са важећом такмичарском легитимацијом издатом од стране националног гранског спортског савеза надлежног за спортско стрељаштво, национални грански спортски савези надлежни за спортско стрељаштво, правна лица и предузетници који врше послове приватног обезбеђења и привредна друштва из групације Одбрамбена индустрија Србије.
                
Решењем министра унутрашњих послова, формирана је Радна група за израду текста Нацрта закона о оружју и муницији која има задатак да, између осталог, пооштри одредбе закона које уређују набављање и држање кратког ватреног оружја, да уреди рад и безбедносне услове које морају испуњавати стрелишта.