Актуелно

Надзор над радом стрелишта која имају регистровано оружје

09.05.2023.
МУП

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе за управне послове, у складу са мерама Владе Републике Србије о контроли стрељана, врше надзор над радом стрелишта која имају регистровано оружје.

Надзор се врши у циљу контроле:

- Одговорног лица и затечених запослених лица – да ли имају издата одобрења за рапоређивање запослених лица која долазе у контакт са оружјем (морају испуњавати све услове из чл. 11 Закона о оружју и муницији);

- Просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја – да ли је оружје ускладиштено на законом прописан начин у месту седишта правног лица, односно да ли је смештено у посебној просторији у металним ормарима, касама, сефовима и трезорима и да ли се оружје држи одвојено од муниције;

- Оружја – да ли затечено оружје одговара броју и подацима о оружју који се за то правно лице воде у евиденцијама овог министарства;

- Евиденција о набављеном оружју и основним деловима; набављеној муницији; о потрошеној муницији и о запосленима – да ли се евиденције воде на прописаним обрасцима, да ли се воде уредно и ажурно и да ли се чувају трајно, да ли се уредно издају прописане исправе за пренос оружја и муниције;

- Евиденција о лицима обученим за руковање ватреним оружјем и издатим потврдама о похађању обуке и издатим уверењима о обучености у руковању ватреним оружјем уколико се на стрелишту изводи и обука у руковању ватреним оружјем.

Такође, у надлежности Сектора за ванредне ситуације је издавање мишљења о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја и муниције, као и давање мишљења у вези са коришћењем стрелишта.