Актуелно

Завршна конференција пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“

06.06.2019.
MУП
Завршна конференција пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“
Завршна конференција пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“
Завршна конференција пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“
Завршна конференција пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“

Завршна конференција твининг пројекта „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“, који има за циљ развијање и успостављање јединствене платформе која ће омогућити безбеднију и ефикаснију електронску комуникацију и размену информација између државних органа у борби против организованог и других облика криминала, одржана је данас у Београду.

Национално криминалистичко обавештајни систем подразумева унапређење размене података између државних органа, у реалном времену, како би се ниво њихове оперативности у борби против организованог и свих других облика криминала подигла на виши ниво.

У оквиру пројекта, заједно са имплементационим партнерима из Министарства унутрашњих послова Литваније, успешно су реализоване све планиране активности и верификован одабрани модел и архитектура национално криминалистичко обавештајног система.

Препоруке и закључци, усвојени током његове реализације, допринеће даљем развоју платформе између свих државних органа Републике Србије задужених за борбу против организованог и других облика тешког криминала.

Пројекат „Јачање капацитета за имплементацију Националног криминалистичко – обавештајног система“,  који се спроводи од августа прошле године, у складу са препорукама из Акционог плана за Поглавље 24 – правда, слобода, безбедност, реализовало је Министарство унутрашњих послова Републике Србије у сарадњи са другим државним органима задуженим за спровођење закона у области борбе против организованог криминала, а уз подршку Европске комисије. 

Поред Министарства унутрашњих послова у пројекту учествују и Министарство правде, Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал, Агенција за борбу против корупције, Управа за спречавање прања новца, Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података , Управа царина и Пореска управа.

У протеклом периоду активности везане за Национално криминалистичко – обавештајни систем подржали су Мисија ОЕБС у Србији и полиција Шведске.