Aktuelno

Najbolji primer podrške i zaštite mladih

12.04.2024.
MUP
Najbolji primer podrške i zaštite mladih
Najbolji primer podrške i zaštite mladih
Najbolji primer podrške i zaštite mladih
Najbolji primer podrške i zaštite mladih
Najbolji primer podrške i zaštite mladih

Kriminalistički inspektori za maloletnike iz Službe za suzbijanje kriminala i beogradske policijske uprave danas su u Beogradu, u prostorijama Misije OEBS-a, održali radionicu "Moje je pravo da znam svoja prava i obaveze" sa srednjoškolacima iz Poljoprivredne škole sa domom učenika PK Beograd, Elektrotehničke školе "Stari grad", Gimnazije u Lazarevcu i Tehničke škole "GSP" iz Beograda.

Cilj radionice je bio da se mladi upoznaju sa njihovim odgovornostima i pravima u kontaktu sa zakonom, zatim prepoznaju rizične situacije i načine na koje ih mogu prevazići. Predstavljeni su mehanizmi pomoći, podrške i zaštite od različitih oblika nasilja i potencijalnih zloupotreba, kako u stvarnom, tako i u digitalnom okruženju.

Posebna pažnja bila je posvećena razvijanju veština odupiranja vršnjačkom pritisku i predlaganju društveno prihvatljivih aktivnosti koje mladi mogu koristiti kao alternative rizičnim ponašanjima. 

Predhodnih godina mladi su ovakvu vrstu radionica ocenili kao najbolji primer dobre prakse i odličnu podršku. Razvijena je u okviru projekta "Osnaživanje predstavnika mladih i policije u oblasti prevencije maloletničkog kriminala", koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete i udruženjem građana "Prijatelji dece Srbije", uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.