Aktuelno

Okrugli sto na temu “Smanjenje rizika od katastrofa – osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”

24.01.2019.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova održaće okrugli sto na temu “Smanjenje rizika od katastrofa – osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”, u hotelu Zira, u Beogradu, sa početkom u 10:30 časova...

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova  održaće  okrugli sto na temu “Smanjenje rizika od katastrofa – osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama”, u hotelu Zira, u Beogradu, sa početkom u  10:30 časova.

Cilј okruglog stola je povećanje spremnosti osoba sa invaliditetom za reagovanje u vanrednim situacijama i doprinošenju njihovoj potencijalnoj ulozi u aktivnostima prevencije i smanjivanje rizika i pripremlјenosti na iste.

Okrugli sto održaće se u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom (NOOIS), a učestvovaće i predstavnici nadležnih državnih institucija, kao i organizacije civilnog društva koje su angažovane na polјu pomoći osobama sa invaliditetom, odnosno Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pozovamo novinare, fotoreportere i snimatelјe  da prisustvuju ovom događaju.