Aktuelno

Napredak Republike Srbije u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju

18.04.2024.
Državni sekretar dr Danilo Stevandić predstavio je rezultate Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije u oblasti borbe protiv korupcije i sprečavanja kriminalne infiltracije u društvo kroz korupciju, na sastanku visokih zvaničnika Evropske unije i partnera Zapadnog Balkana u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, koji je 16. aprila održan u Briselu...
Napredak Republike Srbije u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju
Napredak Republike Srbije u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju
Napredak Republike Srbije u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju
Napredak Republike Srbije u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju

Državni sekretar dr Danilo Stevandić predstavio je rezultate Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije u oblasti borbe protiv korupcije i sprečavanja kriminalne infiltracije u društvo kroz korupciju, na sastanku visokih zvaničnika Evropske unije i partnera Zapadnog Balkana u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, koji je 16. aprila održan u Briselu. 

Na sastanku je konstatovano da je bliska saradnja svih partnera u ovoj oblasti klјučna kako za region Zapadnog Balkana, tako i za Evropsku uniju, sa fokusom na uzajamno delovanje, razmenu informaciju i saradnju sa Evropolom, posebno kroz saradnju u okviru multidisciplinarne platforme Empakta.

Zamenik generalnog direktora Direktorata Evropske unije za migracije i unutrašnje poslove, gospodin Olivier Onidi posebno je pohvalio i istakao napredak Republike Srbije postignut u oblasti mapiranja i identifikacije visokorizičnih oblasti za korupciju, izradom analize rizika za svaku od identifikovanih oblasti.

Takođe, pohvalјeni su i rezultati Republike Srbije u oblasti migracija, gde je istaknuta i izuzetna posvećenost države u upravlјanju mešovitim migracionim tokovima, gde je uz jaku političku volјu, koja je, od rute kojom su prolazile na hilјade migranata, dovela do potpunog blokiranja rute.