Aktuelno

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta

14.04.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić prisustvovao je na Goču završnom danu terenske obuke studenata Kriminalističko policijskog univerziteta...
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlјa ulaganje u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić prisustvovao je na Goču završnom danu terenske obuke studenata Kriminalističko policijskog univerziteta. 

Brkić je studentima prve godine u nastavnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova „Mitrovo polјe“ poručio da je odgovornost poziva za koji su se opredelili izuzetno velika. 

„Zbir pojedinačnih hrabrosti svih vas je hrabrost službe, a hrabrost naše službe je hrabrost države. Ovo je poziv u kome treba da imate smelosti da se suprotstavite i najagresivnijem nasilniku i da zaštitite nečiji život“, rekao je Brkić. 

Naglasio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da ulaže u razvoj Kriminalističko policijskog univerziteta kroz jačanje i razvoj studijskih programa. 

Studenti prve godine Kriminalističko policijskog univerziteta tokom terenske obuke prikazali su znanja i veštine i stečeno praktično iskustvo u realnim situacijama, uspostavlјanja javnog reda i mira, gađanju, poligonu sa preprekama i borbe protiv diverzantsko terorističke grupe. 

Terenska obuka je deo obrazovnog procesa na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, koju su studenti osnovnih akademskih i strukovnih studija obavezni da prođu.