Aktuelno

Kralјevina Španija – primer dobre prakse u primeni inovanitvog sistema monitoringa u slučajevima rodno zasnovanog nasilјa

13.06.2019.
Delegacija koju je predvodila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković tokom studijske posete Španiji, u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, upoznala se sa integrisanim sistemom monitoringa u slučajevima rodno zasnovanog nasilјa i sistemom elektronskih narukvica za žrtve i počinioce...
Kralјevina Španija – primer dobre prakse u primeni inovanitvog sistema monitoringa u slučajevima rodno zasnovanog nasilјa
Kralјevina Španija – primer dobre prakse u primeni inovanitvog sistema monitoringa u slučajevima rodno zasnovanog nasilјa

Delegacija koju je predvodila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković tokom studijske posete Španiji, u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, upoznala se sa integrisanim sistemom monitoringa u slučajevima rodno zasnovanog nasilјa i sistemom elektronskih narukvica za žrtve i počinioce.

Cilј studijske posete, koja je sprovedena u organizaciji kancelarije „UN women“ u Srbiji, bio je unapređenje znanja i kapaciteta policijskih službenika, pravosudnih i drugih državnih organa za uvođenje i primenu  inovativnih praksi za sprovođenje hitnih mera zaštite žrtvi nasilјa kroz sistem narukvica.  

Kralјevina Španija je primer dobre prakse u primeni ovog inovativnog sistema, koji može poslužiti kao model za unapređenje bezbednosti žena i iskustva španskih državnih organa, na ovom polјu, značajno će doprineti unapređenju rada u borbi protiv rodno zasnovanog nasilјa.

Delegacija Republike Srbije, koju su činili predstavnici MUP-a, Ministarstva pravde, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i organizacije „UN women“, razgovarali su i sa Rebekom Palomo Dijaz, predstavnicom Vladine delegacije za rodno zasnovano nasilјe, koja ih je upoznala sa funkcionisanjem i ulogom ovog tela, kao nacionalnim mehanizmom za prevenciju i reagovanje na rodno nasilјe.

Tokom posete Kometa centru u Madridu  članovi naše delegacije upoznali su se i sa načinom funkcionisanja elektronskog servisa za praćenje i sprovođenje mera zabrane prilaska počinioca žrtvi rodno zasnovanog nasilјa.

Državni sekretar MUP-a Srbije Bilјana Popović Ivković i članovi naše delegacije razgovarali su sa generalnom direktorkom Generalne direkcije za rodno zasnovano nasilјe grada Madrida Marijom Naredo, koja im je predstavila  politiku inkluzije i globalne inicijative za sigurne gradove i sigurne javne prostore.

Tokom posete Ministarstvu pravde i Visokom savetu sudstva Kralјevine Španije, članovi delegacije upoznali su se sa radom Opservatorije protiv nasilјa u porodici i rodno zasnovanog nasilјa.

Projekat „Unapređenje bezbednosti žena“ sprovodi organizacija „UN Women“, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, uz finansijsku podršku Kralјevine Norveške.