Aktuelno

Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji

16.04.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić istakao je danas da srpska policija već dugi niz godina nastoji da unapredi položaj žena i stvori politiku jednakih mogućnosti za sve zaposlene u sistemu i da Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji...
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Želјko Brkić istakao je danas da srpska policija već dugi niz godina nastoji da unapredi položaj žena i stvori politiku jednakih mogućnosti za sve zaposlene u sistemu i da Ministarstvo unutrašnjih poslova beleži konstantan trend povećanja žena u policiji. 

Brkić je na otvaranju SEPKA radionice „Moć efikasne komunikacije“, podsetio da je u decembru 2018, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova formirana „Mreža žena u policiji Republike Srbije“.

„Naša Mreža se kontinuirano zalaže za ravnopravnost žena u policiji pružajući podršku ženama da uhvate korak sa muškarcima, koji i dalјe čine većinu u našem Ministarstvu. Trudimo se da srušimo stereotipe i predrasude da žene nisu sposobne da obavlјaju određene poslove. Verujemo da naše žene mogu sve“, poručio je Brkić.

Brkić je na skupu na kome učestvuju koleginice iz zemalјa članica Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope, kazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnim godinama beleži konstantan trend povećanja žena u policiji. 

„Zastuplјenost žena u 2022. godini, je bila 27% u odnosu na ukupan broj zaposlenih, a takođe imamo i trend povećanja broja žena na rukovodećim  radnim mestima i taj procenat je uvećan za oko 2% odsto u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu“, precizirao je državni sekretar. 

Brkić je podsetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije preuzelo predsedavanje Asocijacijom šefova policija Jugoistočne Evrope „SEPKA“ u 2024. godini i ukazao da će tokom predsedavanja biti preduzet niz aktivnosti. 

Ukazao je da je jedna u nizu planiranih aktivnosti upravo ova radionica koja predstavlјa kontinuiranu aktivnost, nakon uspostavlјanja SEPKA mreže žena u policiji tokom prošlogodišnjeg predsedavanja Republike Srpske Asocijacijom.