Aktuelno

Prikaz i kretanje aktivnih prijava prebivališta na teritoriji grada Beograda

16.02.2024.
Na osnovu odredbi člana 6. Zakona o policiji u cilјu ostvarivanja interesa javnosti na blagovremeno, tačno i potpuno informisanje, posebno kako bi se onemogućile netačne i zlonamerne informacije plasirane u javnosti poslednjih dana u vezi sa prijavom/odjavom mesta prebivališta građana u Gradu Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova relevantne podatke o kretanju aktivnih prijava prebivališta na teritoriji Grada Beograda čini javno dostupnim na sajtu Ministarstva...

Na linku ispod možete videti prikaz i kretanje aktivnih prijava prebivališta na teritoriji grada Beograda

Na osnovu odredbi člana 6. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 6/16, 24/18, i 87/18), u vezi sa odredbom člana 1. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21) u cilјu ostvarivanja interesa javnosti na blagovremeno, tačno i potpuno informisanje, posebno kako bi se onemogućile netačne i zlonamerne informacije plasirane u javnosti poslednjih dana u vezi sa prijavom/odjavom mesta prebivališta građana u Gradu Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova relevantne podatke o kretanju aktivnih prijava prebivališta na teritoriji Grada Beograda čini javno dostupnim na sajtu Ministarstva, u delu: „Građani“, link: „Dokumenti građana“ podlink: „Uporedni podaci o broju aktivnih prebivališta na teritoriji Grada Beograda“, i to:

  1. broj građana, uklјučujući punoletna i maloletna lica, koji su imali aktivnu prijavu prebivališta na teritoriji Grada Beograda u 2023. godini – sa stanjem (presekom) na dan 31. januar i 31. oktobar, kao i na dan 29. novembar, ukupno i po gradskim opštinama.
  2. broj građana, uklјučujući punoletna i maloletna lica, koji su imali aktivnu prijavu prebivališta na teritoriji Grada Beograda u 2022. godini – sa stanjem (presekom) na dan 31. januar i 31. oktobar, ukupno i po gradskim opštinama.
  3. ukupan broj građana, uklјučujući punoletna i maloletna lica, koji su imali aktivnu prijavu prebivališta na teritoriji Grada Beograda u periodu od 1. oktobra 2000. godine - 1. oktobra 2023. godine, po godinama.
  4. kretanje rasta aktivnih prijava prebivališta na teritoriji Grada Beograda, uklјučujući punoletna i maloletna lica, u periodu od 1. oktobra 2000. godine - 1. oktobra 2023. godine, po godinama.