Aktuelno

Popović Ivković: Prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilјa u porodici i trgovine lјudima prioritetne aktivnosti Ministarstva

14.11.2019.
Govoreći na konferenciji „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ u Beogradu, Popović Ivković, kao predsedavajuća i Radnom grupom MUP-a koja se bavi problematikom nasilјa u porodici, pozvala je da se nasilјe u porodici prijavlјuje i podsetila na besplatnu telefonsku liniju sa brojem 0800-100-600 koja je dostupna 24 časa dnevno...

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bilјana Popović Ivković istakla je danas da su prevencija, pružanje pomoći, osnaživanje žrtava nasilјa u porodici i trgovine lјudima prioritetne aktivnosti Ministarstva i da nasilјe moramo smanjiti na minimum.

Govoreći na konferenciji „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ u Beogradu,  Popović Ivković, kao predsedavajuća i Radnom grupom MUP-a koja se bavi problematikom nasilјa u porodici, pozvala je da se nasilјe u porodici prijavlјuje i podsetila na besplatnu telefonsku liniju sa brojem 0800-100-600 koja je dostupna 24 časa dnevno.

„Iako Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici omogućava anonimnu prijavu, žrtva to vrlo često ne želi da uradi, a moram reći i njena okolina, kao i oni koji imaju saznanje da se dogodilo nasilјe, pa u velikom broju slučajeva to čini policija. Primera radi, u 2018. godini od 34 slučaja ubijenih žena, čak u 27 nije bilo prijava za nasilјe u porodici. Tendencija se nastavlјa i u 2019. godini, od 28 slučajeva ubistva, u 15 nije bilo ranijih prijava za nasilјe u porodici“, naglasila je Popović Ivković.

Prema statistici koju je iznela državni sekretar, u 2018. godini broj oštećenih žena krivičnim delom nasilјe u porodici bio je 4.728, dok je od 1. januara do 12. novembra 2019. godine taj broj manji i iznosi 3.651. Broj žrtava ženskog pola za krivična dela sa smrtnim ishodom izvršenih u okviru porodice i partnerskih odnosa u 2018. godini je 34, dok je do novembra 2019. godine taj broj 28.

„Broj hitnih mera ukupno izrečenih na osnovu Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici u 2018. godine je 27.042, od čega je 8.065 mera privremenog udalјenja učinioca iz stana i 18.977 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilјa i da joj prilazi. Ukupan broj produženih hitnih mera u 2018. godini iznosio je 16.000. Tokom 2019. godine, zaklјučno sa 12. novembrom broj ukupnih hitnih mera izrečenih na osnovu Zakona je  23.097, od čega je 7.061 mera privremenog udalјenja učinioca iz stana i 16.036 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilјa i da joj prilazi. Ukupan broj produženih hitnih mera do sada iznosi 12.675“, rekla je Popović Ivković.

Državni sekretar je naglasila da se ženama žrtvama nasilјa i eksploatacije mora poslati jasna poruka da nisu same i da su država, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, kao i celokupna javnost uz njih, da je važno ohrabriti ih i podržati da prijave nasilјe, kako bi počinioci bili otkriveni i adekvatno kažnjeni. U vezi sa ovom temom, ona je apelovala na medije da izveštavaju sa posebnim senzibilitetom.

„Posebno ističem da smo u cilјu lakšeg otkrivanja nasilјa nad ženama započeli sa sprovođenjem projekta ,,Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“ koji realizujemo u saradnji sa UN WOMEN.  Navedeni projekat će doprineti unapređenju znanja i veština policijskih službenika, nadležnih državnih tela i pravosudnih aktera, neophodnih za uvođenje i primenu nove mere zaštite - sistema narukvica za žrtve i počinioce nasilјa, a sve sa cilјem da se osigura bezbednost žena i devojčica“, istakla je Popović Ivković.

Državni sekretar je naglasila da su sprovedene brojne aktivnosti u cilјu obuke policijskih službenika za postupanje u slučajevima sprečavanja porodičnog nasilјa i pružanja zaštite žrtvama nasilјa, kako je predviđeno Zakonom o sprečavanju nasilјa u porodici.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova u toku 2017. i 2018. godine, u saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom obučilo je 1.350 policijskih službenika za primenu Zakona. Do kraja januara 2020. godine, biće obučeno još oko 700 policijskih službenika kako bi policija bila još efikasnija u svom postupanju“, rekla je Popović Ivković.

Zamenik ambasadora EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar istakla je da je nasilјe nad ženama kukavički čin i da zaslužuje nultu toleranciju. Ona je najavila da će 22. novembra biti pokrenuta kampanja „16 dana aktivizma“ protiv nasilјa nad ženama.

„Rodna neravnopravnost i nasilјe nad ženama su dve strane iste medalјe, protiv kojih se treba boriti podjednako i bez odlaganja“, istakla je Norčič.

Olivera Janković Leković iz Agencije UN Women istakla je je da žene koje se nalaze u situaciji nasilјa moraju biti stavlјene u centar intervencija svih nadležnih institucija koje su  uklјučene u odgovor nasilјa prema ženama i da za počinioce nasilјa ne može da postoji nikakvo opravdanje i olakšavajuće okolnosti.

Konferenciju „Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji“ su realizovale tri partnerske organizacije-Kuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada, FemPlatz iz Pančeva i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša, u okviru regionalnog programa koji podržava UN Women u Srbiji i finansira Evropska unija.