Актуелно

Приказ и кретање активних пријава пребивалишта на територији града Београда

16.02.2024.
На основу одредби члана 6. Закона о полицији у циљу остваривања интереса јавности на благовремено, тачно и потпуно информисање, посебно како би се онемогућиле нетачне и злонамерне информације пласиране у јавности последњих дана у вези са пријавом/одјавом места пребивалишта грађана у Граду Београду, Министарство унутрашњих послова релевантне податке о кретању активних пријава пребивалишта на територији Града Београда чини јавно доступним на сајту Министарства...

На линку испод можете видети приказ и кретање активних пријава пребивалишта на територији града Београда.

На основу одредби члана 6. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18, и 87/18), у вези са одредбом члана 1. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) у циљу остваривања интереса јавности на благовремено, тачно и потпуно информисање, посебно како би се онемогућиле нетачне и злонамерне информације пласиране у јавности последњих дана у вези са пријавом/одјавом места пребивалишта грађана у Граду Београду, Министарство унутрашњих послова релевантне податке о кретању активних пријава пребивалишта на територији Града Београда чини јавно доступним на сајту Министарства, у делу: „Грађани“, линк: „Документи грађана“ подлинк: „Упоредни подаци о броју активних пребивалишта на територији Града Београда“, и то:

  1. број грађана, укључујући пунолетна и малолетна лица, који су имали активну пријаву пребивалишта на територији Града Београда у 2023. години – са стањем (пресеком) на дан 31. јануар и 31. октобар, као и на дан 29. новембар, укупно и по градским општинама.
  2. број грађана, укључујући пунолетна и малолетна лица, који су имали активну пријаву пребивалишта на територији Града Београда у 2022. години – са стањем (пресеком) на дан 31. јануар и 31. октобар, укупно и по градским општинама.
  3. укупан број грађана, укључујући пунолетна и малолетна лица, који су имали активну пријаву пребивалишта на територији Града Београда у периоду од 1. октобра 2000. године - 1. октобра 2023. године, по годинама.
  4. кретање раста активних пријава пребивалишта на територији Града Београда, укључујући пунолетна и малолетна лица, у периоду од 1. октобра 2000. године - 1. октобра 2023. године, по годинама.