Dokumenti

Međunarodni sporazumi

 

 • Ostali sporazumi:
 1. Albanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma
 2. Albanija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 3. Albanija - Sporazum o uzajamnom putovanju državlјana
 4. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 5. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija
 6. Belgija - Sporazum o policijskoj saradnji
 7. Belorusija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 8. Bosna i Hercegovina - Sporazum o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 9. Bosna i Hercegovina - Sporazum o policijskoj saradnji
 10. Bosna i Hercegovina - Sporazum o pograničnom saobraćaju između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 11. Bosna i Hercegovina - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 12. BSEC - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito njegovih organizovanih oblika
 13. BSEC - Sporazum o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe
 14. Bugarska - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa
 15. Bugarska - Sporazum o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine
 16. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito - Salaš
 17. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Petačinci-Bankja
 18. Bugarska - Sporazum o policijskoj saradnji
 19. CEPOL - Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana sa agencijom Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)
 20. Crna Gora - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 21. Crna Gora - Sporazum o policijskoj saradnji
 22. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka -Ranče
 23. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolјe-Vrbnica-Bijelo Polјe
 24. Crna Gora- Sporazum o određivanju -otvaranju medjunarodnog drumskog graničnog prelaza Špilјani- Dračenovac
 25. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Godovo- Vuča
 26. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Granice-Čemerno
 27. Crna Gora- Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 28. Crna Gora-Sporazum o određivanju - otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Gostun-Dobrakovo
 29. Češka - Sporazum o policijskoj saradnji
 30. DPPI SEE - Sporazum o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region jugoistočne Evrope
 31. Evropol - Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji
 32. Evropol - Sporazum o izmeni sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji
 33. EU - Sporazum o saradnji u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu
 34. Francuska - Sporazum o policijskoj saradnji
 35. Grčka - Sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola
 36. Hrvatska - Sporazum o policijskoj saradnji
 37. Hrvatska - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 38. Hrvatska - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 39. Italija - Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola
 40. ICDO - Ustav međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
 41. Izrael - Sporazum o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma
 42. JIE - Konvencija i centru za sprovođenje zakona u JIE (SELEC)
 43. JIE - Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi
 44. JIE - Memorandum o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i premnost u slučaju katastrofa
 45. JIE - Sporazum o policijskoj saradnji u jugoistočnoje Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima
 46. Kazahstan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 47. Litvanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 48. Mađarska - Sporazum o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 49. Mađarska - Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 50. Mađarska - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa
 51. Nemačka - Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti
 52. Polјska - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 53. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac - Nova Moldova
 54. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić - Fenj
 55. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo- Lunga
 56. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj - Sokol
 57. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica - Valkanj
 58. Rusija - Sporazum o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda
 59. Rusija - Sporazum o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 60. Rusija - Sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju sa Federalnom službom obezbeđenja
 61. SAD - Memorandum o razumevanju o unapređenju saradnje u cilјu sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija
 62. Severna Makedonija - Sporazum i protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 63. Severna Makedonija - Sporazum o policijskoj saradnji
 64. Severna Makedonija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 65. Severna Makedonija - Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 66. Severna Makedonija - Sporazum o uslovima putovanja državlјana dve zemlјe
 67. Severna Makedonija - Sporazum o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo - Tabanovce
 68. Severna Makedonija – Sporazum o izmeni sporazuma o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 69. Slovačka - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
 70. Slovenija - Sporazum o policijskoj saradnji
 71. Slovenija - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
 72. Španija-Sporazum o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola
 73. Španija - Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
 74. Švedska- Sporazum o saradnji u oblasti sprovođenja zakona
 75. Tunis - Sporazum o zameni i korišćenju vozačkih dozvola
 76. Turska - Sporazum o saradnji u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala
 77. Turska - Sporazum o bezbednosnoj saradnji