Oдржaнa пoкaзнo-тaктичкa вeжбa „Пoврaтaк 2019“

Показно-тактичка вежба „Повратак 2019“ на којој су припадници Специјалне антитерористичке једнице, Жандармерије и Хеликоптерске једнице приказали вештине, опрему и наоружање одржана је данас на полигону у Никинцима...
Кокаин је запленила полиција Шпаније на основу оперативних информација које су им доставили припадници Службе за борбу против организованог криминала Министарства унутрашњих послова Републике Србије...